Home » Noutati » Servicii posta Romania: Mandate Postale

Servicii posta Romania: Mandate Postale

Mandat poştal intern – persoane fizice

Adresele trebuie să fie înscrise corect, complet şi citeţ, cu datele şi în ordinea următoare:

a) Destinatar / Expeditor – nume şi prenume – pentru persoane fizice, sau denumirea în clar, fără prescurtări pentru persoane juridice (se recomandă şi înscrierea iniţialei tatălui în anumite situaţii);
b) Denumirea arterei (cale, bulevard, stradă, alee etc), număr de imobil, numărul de bloc, scara de intrare, etaj, apartament (se poate înscrie orice alt amănunt de identificare: număr de telefon, denumire cvartal, cartier etc.);
c) Codul poştal şi localitatea (pentru mediul rural se înscrie localitatea, urmată de denumirea comunei din care face parte). Numele localităţii de destinaţie se înscrie cu majuscule;
d) Judeţul sau sectorul, (în cazul în care localitatea este reşedinţă de judeţ şi corespunde ca denumire cu cea a judeţului din care face parte nu se mai înscrie şi judeţul);
e) Oficiul poştal de distribuire, în cazul mandatelor adresate în municipiul Bucureşti.
f ) Suma expediata se inscrie atat in cifre cat si in litere pe campurile prevazute de formular;
suma in litere se inscrie intr-un singur cuvant partea in lei iar fractiile in bani se inscriu in cifre
EXEMPLU : SUMA DE EXPEDIAT ESTE DE 547,75 LEI IAR IN LITERE SE VA SCRIE : CINCISUTEPATRUZECISISAPTE LEI SI 75 BANI
mandat-persoana-fizica

Mandate postale persoane juridice
Descrierea produsului:
Mandatele poştale sunt trimiteri înregistrate, prin care subunităţile poştale remit la destinaţie sumele de bani în lei încredinţate de expeditori;
Plăţile se efectuează în numerar (lei) sau în cont bancar.

Redactarea adresei:
Mandatele poştale prin care se remit sume – indiferent de valoarea lor – în favoarea titularilor de cont (înscrişi la destinatar sau expeditor):
* mandatul se adresează titularului de cont;
* la datele aferente destinatarului se completează cu următoarele informaţii:
* denumirea destinatarului;
* codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare;
* adresa (strada, nr., cod poştal, localitate);
* codul IBAN – se înscrie la rubrica “Cont nr……”;
* codul obligatiei bugetare – se înscrie în rubricile destinate destinatarului pe rândul “Cod cont nr…….”, dacă expeditorii sau destinatarii mandatelor au conturi deschise la trezorerie cu terminţia “X” .
* denumirea agentului bancar şi a filialei / sucursalei acestuia.
* pe versoul cuponului la locul rezervat pentru corespondenţă se înscriu: datele aferente destinatarului şi explicaţii asupra ceea ce reprezintă suma remisă;
* cu un mandat se poate expedia sume destinate unui singur cont.
MODEL DE COMPLETARE – FATA MANDATULUI
mandat-persoana-juridica-fata
MODEL DE COMPLETARE – VERSO MANDATULUI
mandat-persoana-juridica-verso

E-MANDAT – Mandat ELECTRONIC
Este serviciul care asigură remiterea pe cale electronică a unor sume de bani nelimitate, în lei, către destinatari la orice adresă poştală sau direct în cont pentru persoane juridice într-un interval de timp redus (24 ore de la depunerea sumei, în mediul urban, respectiv 48 ore de la depunerea sumei, în mediul rural).

Timpi de circulaţie:
* 24 ore de la depunerea sumei, în mediul urban, respectiv 48 ore de la depunerea sumei, în mediul rural;
* La nivelul subunităţilor poştale neinformatizate (care expediază pe cale poştală e-mandatul pentru transmitere) se stabileşte ora limită de acceptare (minim 1 oră inaintea plecării CPA de colectare) în vederea asigurării timpului de circulaţie.
* E-mandatele prezentate în cursul zilelor de vineri şi sâmbătă se achită în cursul zilei de luni.
Termen de păstrare: pentru mandatele electronice termenul de păstrare la dispoziţia destinatarului este de 10 zile calendaristice şi poate ajunge până la 30 de zile calendaristice în funcţie de opţiunea expeditorului.
e-mandat-postal

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.